Grønt lys for regulering av Vikingodden

Et enstemmig Tønsberg kommunestyre vedtok 14. april å legge SPIR Arkitekters vinnerkonsept til grunn for den…

Et langt skritt nærmere et vikingsenter!

Tønsberg kommunes utvalg for miljø, teknikk og næring vedtok 24. mars enstemmig å gå videre med…