Et langt skritt nærmere et vikingsenter!

Tønsberg kommunes utvalg for miljø, teknikk og næring vedtok 24. mars enstemmig å gå videre med reguleringsarbeidet for Vikingodden.

”Dette er en viktig milepæl, og en stor anerkjennelse av det arbeidet som våre ansatte og hundrevis av frivillige har lagt ned gjennom mer enn ti år,” sier styreleder Einar Chr. Erlingsen i Stiftelsen Oseberg Vikingarv, og tilføyer at det er spesielt hyggelig at samtlige medlemmer av utvalget stilte seg bak vedtaket.

Det er utkastet fra SPIR Arkitekter som ligger til grunn for vedtaket, etter at SPIR i fjor vant konkurransen om utforming av et vikingsenter. Planene er generelt blitt møtt med stor positivitet. Enkelte innsigelser er imidlertid også kommet fra kulturminnemyndighetene. Disse er forsøkt imøtekommet foran det videre arbeidet med regulering.

Det er ventet at kommunestyret skal ta stilling til videre fremdrift før sommerferien. Dersom også dette blir positivt, kan arbeidet med en reguleringsplan begynne til høsten.

Illustrasjon: Denne modellen viser SPIR arkitekters vinnerutkast. Enkelte detaljer er endret i etterkant.

Verified by MonsterInsights