En elendig seiler?

Tidligere kopier av Osebergskipet har hatt dårlige seilingsegenskaper. Ragnar Thorseths kopi»Dronningen» seilte seg f.eks. til bunns i frisk bris under jomfruturen. Den ble hevet igjen, men havarerte senere for godt i Middelhavet.

Våre undersøkelser i samarbeid med Vikingskipshuset på Bygdø og Vikingeskibsmuseet i Roskilde har langt på vei bekreftet vår teori om at det ble gjort en rekke feil da det originale skipet ble rekonstruert i årene etter funnet ble gjort i 1904. Resultatene er etterprøvet gjennom testing i Skipsmodelltanken i Trondheim i regi av NTNU/MARINTEK

Verified by MonsterInsights