Kjøkkenutstyret

Under utgravningen av Oseberg ble det funnet utstyr til et helt kjøkken. Kanskje var også dette et maktsymbol. Eliten viste sin makt via store fester til blot og gilder. Det ble funnet to kjeler av ulik størrelse, én med jernstativ. At de var laget av jern var kanskje et spesielt symbol på status og makt.

Blant gjenstandene var også tre tvarer; en form for visper. Videre var det fem øser i ulike størrelser, to kjøkkenøkser, en jernkniv og en melkesil. Serviset besto av tre små trau, noen fat og en treskål. Kvernsteinen ble funnet med dreiepinne, og består av to runde steinskiver med hull i midten, brukt til å lage mel.

Blant utstyret var det noen bøtter, bl.a. Buddhabøtten. Navnet kommer fra to Buddhalignende figurer på håndtaket. Den har antagelig kommet fra Irland. Dette kan være et bevis på vikingenes plyndringer og handelsmakt.

en_GBnb_NO
Verified by MonsterInsights