Vikingenes verktøy

Til å bygge et skip som Oseberg krevdes en stor og spesialisert gruppe av håndverkere med et bredt utvalg av verktøy. Vi kjenner vikingtidens verktøy godt fra en rekke gravfunn, inklusive mange hvor båtbyggere og smeder er blitt gravlagt med sine verktøykasser.

En øks var ikke bare en øks i vikingtid. Det fantes mange typer, hver beregnet for sitt spesielle bruk. Det har vært økser til felling og kløyving, finhugging og glatting. Det har vært flerbruksøkser til arbeid og våpen, og kombinasjoner av disse. Man har hatt hammere, bor, høvler, klubber, biler og skrapere av ymse slag, for å nevne noe.

Hvor er sagen?

Men ett redskap ser ut til å mangle: sagen. Fra vikingtid er det bare funnet få og små rester av sager, og ingen som kunne egne seg til f. eks. å skjære skipsplank. Disse ble i stedet kløvet og så hugget i ønsket fasong med øks.

Oseberg-økser

I Oseberghaugen lå det to økser, begge med godt bevarte, 71 cm lange treskaft. Den ene ble kopiert og benyttet under byggingen av Saga Oseberg, for øvrig sammen med en mengde andre kopier av verktøy fra vikingtid. De viste seg å være både effektive og gode i bruk.

en_GBnb_NO
Verified by MonsterInsights