Ny og viktig milepæl

Tønsberg kommune varsler nå oppstart av arbeidet med å lage en detaljreguleringsplan for Vikingodden.

”Dette er et uhyre viktig skritt mot vår visjon om å etablere et internasjonalt anerkjent senter for formidling av skip og objekter fra Vestfolds rike vikingarv,” kommenterer styreleder Einar Chr. Erlingsen i Stiftelsen Oseberg Vikingarv. ”Dette har vi ventet på i ti år. At man nå er i gang skyldes blant annet et tilskudd fra fylkeskommunen til forberedende planlegging, inklusive en arkitektkonkurranse hvor SPIR Arkitekter gikk seirende ut. I tillegg har vi hatt en viktig pådriver i kommunens saksbehandler Rune Gjerden.”

Erlingsen noterer med tilfredshet at også kommunen nå bruker navnet Vikingodden. ”Det er viktig for stedets identitet,” sier han.

Viktige forhold og utfordringer som planen skal løse vil blant annet være hensynet til omkringliggende bebyggelse, til Kanalen som byrom og natur- og kulturmiljø. Tilgjengelighet for allmennheten, kontakt mot sjøen og videreføring av Kanalpromenaden er andre viktige hensyn som skal utredes.

Frist for eventuelle merknader er satt til 18. oktober.

Bildet i toppen: MODELL: Omtrent slik ser vinnerutkastet fra SPIR Arkitekter for seg at fremtidens Vikingodden vil bli seende ut.

nb_NO

Dette innlegget er også tilgjengelig på %s.

Verified by MonsterInsights