Det store puslespillet

I 1903 begynte Oskar Rom å grave i en haug på egen gård og fant et stykke tre med flotte utskjæringer. Han oppsøkte professor Gabriel Gustafson i Oslo, som viste lite interesse inntil Rom viste ham trebiten han hadde funnet.

Utgravningene begynte i 1904. Oseberghaugen viste seg å inneholde en stor mengde gjenstander av tre, metall, tekstil og bein, foruten store steinmasser. Utgravningene var derfor krevende og varte i 102 dager. Selve skipet var helt knust, men til sammen representerte de ca. 2000 delene et nesten komplett skip.

Ingeniør Fredrik Johannessen la en dristig plan for hvordan skipet kunne restaureres. Hver del ble dampet og bøyd tilbake I hva Johannessen antok var opprinnelig form. Så ble de merket, dokumentert og lagt i en konserveringsblanding før skipet ble transportert til Oslo for lagring inntil det enorme puslespillet kunne begynne.

en_GBnb_NO
Verified by MonsterInsights