Følgesvenner i graven

Dyr er blitt lagt i graver siden bronsealderen og fram til Skandinavia ble kristnet rundt år 1000. Dette gjelder også for Oseberggraven, datert til år 834. Her ble det funnet til sammen 15 hester, fire hunder og en okse.

15 hester ble lagt i graven sammen med fire hunder og en okse. Til sammen representerte de stor verdi og bidro dermed til å underbygge de dødes høye status. (Foto: Kulturhistorisk Museum/UiO).
15 hester ble lagt i graven sammen med fire hunder og en okse. Til sammen representerte de stor verdi og bidro dermed til å underbygge de dødes høye status. (Foto: Kulturhistorisk Museum/UiO).

Hvorfor ble så mange hester ofret, og hvilken rolle spilte de? I norrøn mytologi er det hesten som frakter de døde til den neste verden. Hesten kan også ha spilt en rolle som statussymbol.

Når Osebergkvinnene fikk 15 hester med seg i graven, så må det bety at de var svært mektige! Vi vet ikke om hestene tilhørte de to eller ble gitt som gravgaver.

Hunder er også et statussymbol. I følge norrøn mytologi vokter to hunder porten til dødsriket Hel. I Gokstadfunnet er hundene tolket som jakthunder, slik at dyr kan oppfattes både symbolsk og være nyttige. Ofringen av dyrene må ha vært en viktig og dramatisk del av begravelsesritualet.

Skjelettet av oksen som ble funnet i skipet. (Foto: Kulturhistorisk Museum/UiO).
Skjelettet av oksen som ble funnet i skipet. (Foto: Kulturhistorisk Museum/UiO).
en_GBnb_NO

Dette innlegget er også tilgjengelig på English.

Verified by MonsterInsights