Grønt lys for regulering av Vikingodden

Et enstemmig Tønsberg kommunestyre vedtok 14. april å legge SPIR Arkitekters vinnerkonsept til grunn for den videre utviklingen av Vikingodden.styreleder Einar Chr. Erlingsen i Stiftelsen Oseberg Vikingarv

Neste steg blir å utarbeide reguleringsplan. Det er avsatt midler til dette byens budsjett inneværende år. Dermed forventes det at dette arbeider tar til over sommeren.

”Dette er en gledens dag for alle som har trodd på visjonen om å etablere et formidlingssenter rundt vikingtidens skipsbygging og håndverk, basert på vår rike historie, fremfor alt Oseberg, Gokstad og Klåstad. Vi er mange som har arbeidet målrettet med dette gjennom mange år. Nå er vi kommet et langt skritt videre,” sier en glad styreleder Einar Chr. Erlingsen i Stiftelsen Oseberg Vikingarv, og fortsetter:

”Æren ønsker å vi dele med mange, ikke minst politikerne i kommune og fylke. De har trodd på oss og hjulpet oss hele veien. Vi høstet mange lovord fra hele det politiske spekteret i debatten foran vedtaket. Det er lovord vi gjerne returnerer: Tusen takk!”

Erlingsen understreker at det fortsatt er langt fram før det første bygget kan reise seg på Vikingodden. ”Vi er innforstått med at dette er et område med mange interesser og hensyn å ivareta. Økonomien og etter hvert også driften er andre hensyn, så jeg ser for meg en prosess som vil ta ganske mange år før vi er i mål. Men vedtaket fra et enstemmig kommunestyre gjør at vi nå har det nødvendige grunnlaget for å nå dit.

På spørsmål om hvordan vedtaket blir feiret av osebergerne, svarer han følgende: ”Vi er nøkterne folk. I tillegg er det fortsatt koronaen å ta hensyn til. Men vi kostet på oss et ekstra stort smil da vi fikk nyheten!”

en_GBnb_NO

Dette innlegget er også tilgjengelig på English.

Verified by MonsterInsights