Kløyving av tømmer – gamle tradisjoner og ny kunnskap – forprosjekt

Stiftelsen Oseberg Vikingarv har det siste året ledet et forskningsprosjekt om metoder for å videreforedle tømmer på samme måte som man gjorde i vikingtiden og middelalderen. Prosjektet ble avsluttet med et seminar i Sandefjord, der fagpersoner inne tradisjonshåndver og treteknologi deltok.

Det var en felles interesse for kløyving av tømmer med gamle teknikker og verktøytyper, var utgangspunktet for etablering av samarbeid mellom Stiftelsen Oseberg Vikingarv og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Et behov for å dokumentere kunnskap og å finne temaer som er aktuelle for videre forskning gjorde at det ble søkt om støtte til et forprosjekt. I løpet av prosjektet har deltakere fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Norsk institutt for bioøkonomi også kommet til, og denne gruppen har nå fått støtte til en videreføring av forskningsaktiviteten.

Vi konsentrerer oss om kløyving av eiketømmer og furutømmer, og har startet utviklingen av metoder og verktøy som gjør at vi kan få mer ut av kløyveprosessen. En viktig faktor er å velge riktig råstoff. Kunnskap og erfaring som gjør oss dyktigere til å bedømme trær allerede når de står på rot i skogen gjør oss i stand til å velge et råstoff som egner seg til hva som skal lages. Å lese trær på denne måten krever både kunnskap og erfaring, og ved å systematisere informasjonsinnhenting og oppfølging når vi kløyver, gir oss en bedre utnyttelse av skogressursene og bedre båtbord til Oseberg Vikingearvs byggeprosjekter.

Den 25. mars 2022 avholdt vi et seminar om kløyving av tømmer på Oseberg Vikingearvs anlegg på havna i Sandefjord. Til sammen deltok 20 inviterte deltagere som hadde erfaring med gamle håndverksmetoder og verktøy, båtbytting, husbygging samt skogbruk og treteknolog. På seminaret ønsket vi å dele resultater fra samarbeidsprosjektet med NMBU,. Ved å samle fagfolk på denne måten, fikk vi også nyttige tilbakemeldinger på arbeidet vi har startet.

Arbeidet vil videreføres i et nytt prosjekt, og målsettingen er å forberede et flerårig forskningsprosjekt, som skal bidra til at våre viktige tradisjoner for bygging av vikingskip bevares og utvikles videre.

En eikestokk kan kløyves til 32 skipsbord hvis den er stor nok. På bildet ser vi Jan Vogt Knutsen, NN, Tore Forsberg, NN, NN, NN og Svein Solberg. Foto: Stiftelsen Oseberg Vikingarv.
En eikestokk kan kløyves til 32 skipsbord hvis den er stor nok. På bildet ser vi Jan Vogt Knutsen, NN, Tore Forsberg, NN, NN, NN og Svein Solberg. Foto: Stiftelsen Oseberg Vikingarv.

 

Jan Vogt Knutsen viser en eikestokk til seminardeltakerne og forklarer hvordan han jobber. Foto: Anders Q. Nyrud.
Jan Vogt Knutsen viser en eikestokk til seminardeltakerne og forklarer hvordan han jobber. Foto: Anders Q. Nyrud.

Artikkel fra forskning.no

Verified by MonsterInsights