Nær 30 millioner til Vikingodden

I løpet av to dager i midten av desember skjedde det ting som brakte Oseberg Vikingarv veldig mye nærmere visjonen om et formidlingssenter for vikingtidens skipsbygging og øvrige håndverk.

”Det er bare helt fantastisk!” utbrøt styreleder Einar Chr. Erlingsen da han i løpet av en times tid først fikk vite at Tønsberg kommune har avsatt 28 millioner kroner til utviklingen av Vikingodden, deretter at Vestfold og Telemarks fylkespolitikere bevilget 1,2 millioner til driften i 2023.

Bekymring ble til glede: Erlingsen legger ikke skjul på at det så temmelig dystert ut for økonomien neste år, men at situasjonen med ett ble fullstendig snudd på hodet:

”Vi var i en situasjon hvor vi måtte vurdere permittering av noen av våre i alt ni ansatte. Men sammen med bla. én million fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse, samt inntekter fra skipsdrift og kiosk kan vi nå gå nyåret lyst i møte,” sier styrelederen.

Takker politikere: Han ønsker å rette en dyptfølt takk til politikere i både kommune og fylke:

”Det gjelder ikke minst leder av fylkesutvalget for kultur og idrett, Maja Foss Five, samt ordfører Anne Rygh Pedersen i Tønsberg. Det var sistnevnte som i sin tid som fylkesordfører i 2003 fikk gjennomslag for satsingen på vikingtid,” sier Erlingsen.

Til infrastruktur: Tønsberg kommunestyre behandlet 14. desember sitt langtidsbudsjett og vedtok å avsette i alt 28 millioner kroner til utviklingen av Vikingodden! Allerede i 2023 er det bevilget 4 millioner til bla. prosjektering, med 8 mill. i året i perioden 2024-2026. Dermed er vi et LANGT skritt nærmere vår visjon om å etablere et formidlingssenter for Vestfolds fantastiske vikingarv med håndverk, skipsbygging og –drift. Arbeidet med å søke finansiering av selve byggene starter på nyåret.

Reguleringsplanen for Vikingodden er på det nærmeste ferdig, og vil ventelig behandles i teknisk utvalg i januar og i kommunestyret i februar.

Vestfold og Telemark fylkesting bevilget 15. desember enstemmig kr. 1,2 million til Oseberg Vikingarvs arbeid med å bygge en arkeologisk kopi av Gokstadskipet.

VERD EN SKÅL: Styreleder Einar Chr. Erlingsen legger ikke skjul på at to dager i desember snudde fremtidsutsiktene fra dysterhet til glede. (Foto: Privat).
VERD EN SKÅL: Styreleder Einar Chr. Erlingsen legger ikke skjul på at to dager i desember snudde fremtidsutsiktene fra dysterhet til glede. (Foto: Privat).
en_GBnb_NO

Dette innlegget er også tilgjengelig på English.

Verified by MonsterInsights