Treskurden

Det er treskurden som gjør Osebergskipet helt spesielt, og som gjør det til ”verdens vakreste vikingskip”. Treskjærerne bak skipets utsmykning og andre gjenstander som vognen, sengen, dyrehodestolpene og sledene er blitt referert til som ”osebergstilen”. Det er åpenbart at de har inngått i en lang tradisjon. Så avansert treskurd som i Osebergfunnet oppstår ikke spontant av seg selv.

Hva angår treskurden på selve skipet, så utgjør den på stevner og brander en frise bestående av dyrefigurer i fire nivåer, det ene over den andre. De er like, men med forskjellige detaljer.

Dragehodet er definitivt en slange med buet nakke. Den originale halen ble ikke funnet, og er følgelig en rekonstruksjon basert på bildene på gotlandske billedsteiner og andre kilder.

Feilene ble kopiert

På grunnlag av ulikheter i teknikk mener man at tre til fire treskjærere arbeidet sammen om utsmykningen av Osebergskipet. Det samme var tilfellet da kopien Saga Oseberg ble bygget: Treskjærermester Jay Haavik, med bistand av treskjærerne Geir Dalene, Finn Lurås og Boye Langklepp. Treskurden er kopiert ned til den minste detalj – inklusive de små feilene som de opprinnelige treskjærerne hadde gjort.

Treskurden er noe av det mest oppsiktsvekkende ved hele Osebergfunnet.
Ingen andre steder er det funnet noe tilsvarende. Da Saga Oseberg ble bygget, arbeidet fire treskjærere i et år bare med å gjenskape utskjæringene på selve skipet. (Foto: Einar Chr. Erlingsen)
en_GBnb_NO
Verified by MonsterInsights