Vibeke Bischoff – skipsrekonstruktør

Hun lager arbeidstegningene til nytt Osebergskip

På Tønsbergbesøk: Vibeke Bischoff var på Tønsbergbesøk like før påske for å gjennomgå en del detaljer ved Osebergskipets konstruksjon med daglig leder Geir Røvik i SNOS. (Foto: Wenche Samnøy)
På Tønsbergbesøk: Vibeke Bischoff var på Tønsbergbesøk like før påske for å gjennomgå en del detaljer ved Osebergskipets konstruksjon med daglig leder Geir Røvik i SNOS. (Foto: Wenche Samnøy)
Miljøet rundt Vikingeskibsmuseet i Roskilde i Danmark er fremst i verden innen bygging av vikingskip. Utgravningen av fem mer eller mindre godt bevarte skip fra bunnen av Roskildefjorden begynte i 1962. Siden da er alle disse skipene rekonstruert og bygget i full skala.
En vitenskapelig rekonstruksjon av Osebergskipet slik det nå skjer i Tønsberg hadde knapt vært mulig uten et tett samarbeid nettopp med Roskildemiljøet. Det gjelder ikke minst skipsrekonstruktør Vibeke Bischoff, som har deltatt i rekonstruksjonsarbeidet med Oseberg fra et tidlig stadium. Det er hun som utarbeider de detaljerte arbeidstegningene som er nødvendige for å bygge en kopi som er så lik originalen som overhodet mulig.

Norge mangler tegninger

Det er et paradoks at nasjonen Norge pr. i dag faktisk ikke innehar tegninger som ville gjøre det mulig å rekonstruere originalen hvis noe skulle skje med denne, f. eks. i forbindelse med flytting. Rett nok er det tre ganger tidligere laget tegninger av Oseberg, men dessverre ikke detaljerte nok. I tillegg fraviker disse tegningene på mange områder fra hverandre – og tildels mye. På andre områder stemmer ikke tegningene i det hele tatt med originalskipet. Det gjelder for eksempel for angivelse av skipsbordenes tykkelse, som oppgis til 22 mm. I virkeligheten varierer de fra 30 til 35 mm, som enhver ved selvsyn kan konstatere ved å betrakte originalen.
– Slik kunne vi ta for oss område etter område, sier Vibeke. Her skal vi imidlertid nøye oss med et par eksempler til:
– Kjølsvinet er tegnet 29 cm høyt, men det er 35 cm. Bunnstokken som kjølsvinet hviler på er tegnet 17 cm høyt, men er 25 cm. Kjølsvinet er fundament og støtte for masten, og opptar hele presset fra riggen. Det er derfor viktig at det er riktig dimensjonert, sier Vibeke Bischoff, som gjennom sitt omfattende tegnearbeid for Nytt Osebergskip sørger for at detaljene denne gang blir riktige.

Dette innlegget er også tilgjengelig på %s.

Verified by MonsterInsights