Haugen bygges

Oseberghaugen ligger i et dalføre nær dagens Slagen kirke utenfor Tønsberg. Arkeologene vet ikke hvorfor den ble plassert akkurat der, men landskapet rundt kan ha hatt en betydning.

En kunstnerisk fremstilling av seremoniene ved gravleggingen av de to
Osebergkvinnene. (Illustrasjon: ARKIKON).

Oseberghaugen er den eneste vi kjenner i Vestfold som er dekket av torv. Det tykke torvlaget fungerte som en beskyttende kappe, dermed var gjenstandene i haugen i utmerket tilstand da de ble gravet ut i 1904. Først ble akterenden og gravkammeret dekket, mens gravkammerets gavl mot sør sto åpen. Årsaken kan være at det foregikk ritualer rundt de døde over lengre tid. Årsaken kan være at det foregikk ritualer rundt de døde over lengre tid. Torvlaget kan ha vært bevisst plassert for å bevare de rike gravgavene til ”evige tider”.

Oseberghaugen er ett eksempel på vikingtidens varierte gravskikker. I noen graver ble gjenstander bevisst ødelagt for å ”dø”, men i Oseberg var det ingen tegn på denne typen ødeleggelse.

en_GBnb_NO
Verified by MonsterInsights