Nær 30 millioner til Vikingodden

I løpet av to dager i midten av desember skjedde det ting som brakte Oseberg Vikingarv…

Verified by MonsterInsights