Vikingsatsingen i Vestfold

– kort rapport ved utgangen av 2022

Siste nytt 1:

Vestfold og Telemark fylkesting bevilget 15. desember enstemmig kr. 1,2 million til Oseberg Vikingarvs arbeid med å bygge en arkeologisk kopi av Gokstadskipet. Vi takker våre fylkespolitikere på det hjerteligste. Uten dem ville det ikke ha vært mulig å oppnå de resultatene vi har. En spesiell takk til utvalget for kultur og idrett under ledelse av Maja Foss Five. 

Siste nytt 2:

VISJON: Omtrent slik ser SPIR Arkitekter for seg Vikingodden om noen år. Naustet til Saga Oseberg nærmest, med håndverksbygget på sørsiden.
VISJON: Omtrent slik ser SPIR Arkitekter for seg Vikingodden om noen år. Naustet til Saga Oseberg nærmest, med håndverksbygget på sørsiden.

Tønsberg kommunestyre behandlet 14.12 sitt langtidsbudsjett og vedtok å sette i alt 28 millioner kroner til utviklingen av Vikingodden! Allerede i 2023 er det bevilget 4 millioner til bla. prosjektering, med 8 mill. i året i perioden 2024-2026. Dermed er vi et LANGT skritt nærmere vår visjon om å etablere et formidlingssenter for Vestfolds fantastiske vikingarv med håndverk, skipsbygging og –drift. Arbeidet med å søke finansiering starter på nyåret.

Reguleringsplanen for Vikingodden er på det nærmeste ferdig, og vil ventelig behandles i teknisk utvalg i januar og i kommunestyret i februar. En stor takk til Tønsbergs politikere og ordfører Anne Rygh Pedersen, som i sin tid som fylkesordfører tok initiativet til Vestfolds vikingtidssatsing i 2003.

Sandefjord 1:

Sandefjord kommune har invitert til mulighetsstudier for Tivolitomta. Oseberg Vikingarv ønsker å markere kommunens enestående vikingarv og har etablert et arbeidsutvalg bestående av Steinar Hvitstein (leder), Knut Terje Ellefsen og Richard Scott Cartwright. 

Sandefjord 2:

Gokstad byggelag ble etablert den 8. november for å organisere den frivillige virksomheten på og rundt byggeplassen i Hesteskoen. Over 60 frivillige har registrert seg, hvorav ca. halvparten er aktive regelmessig. Byggelagets styre består av Anette Krohn Henriksen (leder), Tore Forsberg, John Holth, Steinar Hvitstein og Sissel Klohs.

Sandefjord 3:

Søknad om utforming og plassering av smie sendes kommune og fylke (skyldes nærhet til fylkesvei) en av de nærmeste dagene. Så snart telen har satt seg begynner hugst til smie og skjold hos grunneieren i Svarstad som har tilbudt oss tømmeret gratis. 

Sandefjord 4:

Det har lenge pågått forskning rundt arbeidet på byggeplassen i Hesteskoen. Arbeidet foregår i tett samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU) og ledes av professorene Anders Kvale Nyrud og Svein Solberg, som sammen med bla. vår byggeleder Jan Vogt Knutsen og avdelingsleder Tore Forsberg i Sandefjord skal se nærmere på treets kvaliteter. Også fylkeskommunen er med som formell partner. Prosjektet er delt i fire hovedområder:

  • •Tre som råstoff og kvalitet
  • •Bearbeiding
  • •Kartlegging av ressurs
  • •Dokumentasjon og tilgjengelighet av kunnskap 

Horten:

Vi har omsider fått de nødvendige tillatelser fra Horten kommune for oppføring av smie også i tilknytning til Midgard Vikingsenter, Borre. Dette er et betalt oppdrag for fylkeskommunen etter forutgående anbudskonkurranse. Grunnet lang behandlingstid i kommunen er smia på det nærmeste ferdig prefabrikkert. Oppføring starter på nyåret.

Tønsberg 1:

Langsomt vokser det nye Gokstadskipet fram på beddingen. (Foto: Willy Fredriksen)
Langsomt vokser det nye Gokstadskipet fram på beddingen. (Foto: Willy Fredriksen)

Saga Gokstad har så smått begynt å vokse fram på beddingen i Tønsberg. Kjøl og stevner er hugget til og montert, det samme er de to nederste bordgangene. Nå pågår arbeidet med å finpusse og tilpasse tredje bordgang før også den kan monteres.

Saga Oseberg, Saga Farmann, Saga Sæheimer, Saga Yngling og Saga Havstryker er satt på land for vinteren, og beddingen til Saga Gokstad har fått presenningstak.

Tønsberg 2:

Ytterligere tre høvedsmenn er ferdig utdannet: Dan Cato Fagernes, Askil Stevens og Bjørn Vik. Samtlige har tatt sin kystskippereksamen og gjennomgått vårt eget høvedsmannsråds omfattende kursing og praksis. Dermed har vi pr. i dag 14 godkjente høvedsmenn. I løpet av våren kommer antagelig ytterligere tre. Dermed er antallet oppe i 17, hvorav 10 er meget aktive i miljøet vårt. Det er ganske så unikt at et råseilmiljø har såpass mange høvedsmenn.

Tønsberg 3:

Vikingfestivalen 2023 (den niende) vil foregå i dagene 10. – 13. august. Det vil bla. bli satt fokus på de historiske kontaktene mellom Ukraina og Skandinavia. Vi har vært så heldige å sikre oss en utstilling om dette temaet fra den ukrainske ambassaden. Utstillingen har nylig vært vist på Kulturhistorisk Museum, Oslo.

Tønsberg 4:

Vi har nettopp avsluttet opptak til en reklamefilm for langdistanse flyselskapet NORSE (vikinger ror til Amerika). Ettersom våre egne skip er på land chartret vi denne gangen Kristinaskipet (også bygget hos oss).

Vi – Sammen!

Dette er navnet på kontaktstedet vi har etablert og driver for og med ukrainske flyktninger i Tønsberg og Færder. Senteret har godt over 300 voksne brukere og mange barn. Vår ansatte Anastasiia Smyk er daglig leder og leverer 120 prosents innsats i 60 prosents stilling. Hun har etablert et svært godt samarbeid med en rekke av byens foreninger. Rotary stiller daglig med hjelpere.

Tønsberg og Sandefjord – Sammen!

Til slutt kan det nevnes at vi arrangerte en ”dannelsesreise” med egen buss for ca. 30 av våre støttespillere fra Sandefjord og Tønsberg. Reisen gikk til kjente vikingdestinasjoner og attraksjoner i Sverige, Danmark og Tyskland, og deltakerne fikk god innsikt, gode kontakter og mye matnyttig underveis.

Tønsberg, den 16. desember 2022

Stiftelsen Oseberg Vikingarv

Einar Chr. Erlingsen

Styreleder

Verified by MonsterInsights