Ett senter for forskning og formidling

Det nye senteret på Vikingodden vil åpne helt nye muligheter innen forskning og formidling rundt skipsbygging…

Verified by MonsterInsights