Kulturprisen 2021 til OVAs styreleder

Styreleder Einar Chr. Erlingsen i Oseberg Vikingarv får Vestfold og Telemark fylkes kulturpris for 2021. Han velger å gi pengene som følger prisen uavkortet videre til Stiftelsen

I en kommentar sier han: «Det er en stor ære og anerkjennelse av det arbeidet vi alle gjør og har gjort nå i over 16 år. Det er også en viktig pristildeling med tanke på veien videre, den viser at vi blir tatt på alvor av våre folkevalgte.»


«Nå er jeg heldigvis ikke blitt så narraktig ennå at jeg innbiller meg at dette er «min» pris. Prisen er et resultat av den fantastiske innsatsen våre ansatte og hundrevis av frivillige har nedlagt gjennom alle disse årene. Å realisere vikingvisjonen vår er til de grader et teamarbeid; av Jan Knutsen og båtbyggerne, av Ole Harald Flåten, av Knut Børge Knutsen, Unni Ottosen, Eivind Luthen og de andre i kiosken, av båtlagene våre, av høvedsmannsrådet, av Tore Forsberg og hans frivillige i Sandefjord, av jentene i tekstilgruppa og medlemmene i vikinglaget, av rigg- og ullseilgruppa, av Randi Schøning Olsen som er i gang og vever sitt tredje seil, av Karl Gundersen som jobber mot sponsorer, av Anastasiia Smyk og hennes hjelpere i kokkegruppa Andrimne, av dem som bidrar med alt fra å øse båter til å være frivillige under vikingfestivalen, av mine kolleger i styret og av dem som dessverre har forlatt oss, blant dem min egen kone Karin T. Erlingsen, Finn Otto Moskvil, Bernt H. Christensen og våre to smeder, Hans Johnny Hansen og Bjørn Harald Lian, og Grethe Wold i tekstilgruppa. Dette er en felles innsats vi alle kan være stolte av. Uten den hadde vi ikke vært i nærheten av der vi er i dag.»

«I erkjennelse av at dette er vår pris – ikke min – har jeg bestemt meg for at de 75.000 kronene som følger med skal gå uavkortet til OVAs videre arbeid.»

Mer informasjon på Vestfold og Telemark Fylkeskommunes hjemmeside.

en_GBnb_NO
Verified by MonsterInsights