Penger til forskning

Oseberg Vikingarv har fått tildelt kr. 280.000 fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. Pengene er øremerket forskning rundt materialer til skip og bygg i perioden vikingtid – svartedauden.

Prosjektleder blir vår egen byggeleder Jan Vogt Knutsen, for øvrig i nært samarbeid med professor Anders Qvale Nyrud ved Norsk Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, Tore Forsberg ved huggestasjonen vår i Sandefjord, og Terje Planke ved Håndverksnettverket ved museene i Norge.

Professor Nyrud skal administrere selve forskningen. I første omgang er det snakk om et forprosjekt som skal definere målene ved forskningen vår. Ett viktig mål blir å få så mange gode bord som mulig ut av en stokk; eik, furu eller gran. Gode materialer er nemlig både dyre og vanskelige å finne. Gjennom prosjektet skal vi bla. lære å vurdere stokken mens den står på rot, samt vurdere hvordan den bør kløyves. Meningen er at forskningsprosjektet også skal bidra til å finne svar på en rekke praktiske spørsmål i forbindelse med bearbeiding av tre.

Den kommersielle verdien ligger primært i bedre ressursutnyttelse og større effektivitet. Men verdien ligger også i å kunne ta vare på og vedlikeholde gamle bygg og gjenstander med høy kulturverdi.

”Forskning og formidling av tidligere tiders byggeteknikker og verktøybruk ligger godt innenfor rammene av vår visjon i Stiftelsen Oseberg Vikingarv”, kommenterer styreleder Einar Chr. Erlingsen og tilføyer: ”Vi er både stolte og takknemlige overfor fylkeskommunen som nå gir oss mulighetene til å forske ytterligere på dette svært spennende feltet innenfor den norske kulturarven.”

Foto:

Jan Vogt Knutsen ledet byggingen av kopien av Klåstadskipet (Saga Farmann – bildet) og nå også vår arkeologiske replika av Gokstadskipet. Nå blir han i tillegg leder for et forskningsprosjekt. (Foto: Svend E. Hansen).

en_GBnb_NO

Dette innlegget er også tilgjengelig på English.

Verified by MonsterInsights