Vikingene fenger!

I sommer har det vært arranger sommerskole for barn på Løve gård i Lågendalen, hvor vikinger inngikk som en del av tilbudet.

“Ingen tvil om at vikinger fascinerer og setter fantasien i sving hos barn,” kommenterer Tore Forsberg, som til daglig leder aktivitetene ved vår arbeidsstasjon i Sandefjord. Sammen med flere av våre frivillige fortalte Tore ivrig lyttende barn om vikingtid og ga dem innsikt i forskjellige typer vikinghåndverk.

Barna fikk naturligvis også selv prøve seg, med ganske mange skjold og en del gode tresverd som resultat. Samt mye moro, naturligvis.

Ivrige unge deltagere på Løve gård i Lågendalen. (Foto: Knut Terje Ellefsen).
Ivrige unge deltagere på Løve gård i Lågendalen. (Foto: Knut Terje Ellefsen).
Verified by MonsterInsights