Skalamodellen er ferdig!

Vi har fått hyggelig påskehilsen fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde: Gokstadmodellen i skal 1 : 10 er ferdig.

Modellen er laget av skipsrekonstruktør Vibeke Bischoff, som har tatt utgangspunkt i nye scanninger og oppmålinger av originalen på Vikingskipshuset i Oslo. Vibeke har mangeårig erfaring med vikingskip og var helt sentral også da vi bygget vår kopi av Osebergskipet i årene 2010-2012.

Vibeke vil i løpet av kort tid gjøre også kjøltegningene ferdige, slik at utformingen av kjølen kan begynne for alvor. Stevntoppene representerer et spesielt problem, da disse ikke var bevart da skipet ble gravd ut i 1880. Blant dagens eksperter er det nokså utbredt enighet om at den løsningen som ble valgt da Gokstadskipet ble gjenoppbygget neppe er den riktige. Sammen med sin kollega Søren Nielsen og bl.a. vår egen båtbygger Jan Vogt Knutsen vil Vibeke derfor vie stevnene spesiell oppmerksomhet, og se på flere muligheter for utforming før endelig beslutning blir tatt.

en_GBnb_NO

Dette innlegget er også tilgjengelig på English.

Verified by MonsterInsights