Starter forskning rundt bruk av vidjer

Takket være et tilskudd på 25.000 kroner fra Osebergfondet kan vi nå gå i gang med et forskningsprosjekt rundt broken av vidjer i vikingskip.

Mens skipsplank og spanter ble knyttet sammen ved hjelp av strimler av hvalbarder i Osebergskipet, så er det nettopp vidjer som ble brukt i Gokstad. Vidje er rotskudd av tre, ofte bjerk. I tidligere tider var bruken vanlig, blant annet til skibindinger, surring av last, til å holde på plass keiper i båter osv. Men etter at vidjene er blitt erstattet av mer moderne materialer, så har også mye av kunnskapen rundt både produksjon og bruk forsvunnet. Dette er imidlertid kunnskap vi trenger å hente fram igjen når vi nå skal i gang med å bygge en arkeologisk replika også av Gokstadskipet.

Osebergfondet ble etablert i 1988 av dødsboet til Elisabeth Clauson, datter av Osebergskipets utgraver, professor Gabriel Gustafson. Fondets hovedformål er å verne om fornminner gjennom å gjøre dem tilgjengelige og forståelige, slik at de blir en ressurs for opplevelse og kunnskap.

”Og denne gang har man altså valgt å støtte vårt arbeid. Det er vi svært takknemlige for,” sier styreleder Einar Chr. Erlingsen.

Det er nå nedsatt en planleggingsgruppe bestående av Lars Bill, Ole Harald Flåten og Jan Vogt Knutsen. Forskningsprosjektet vil inkludere seminar og opplæring i praktisk bruk av vidjer innen det maritime området. Et viktig delmål er å skape et nettverk av interessenter og kompetansepersoner.

Vidjer. Foto: Vest-Agder Museum
Vidjer. Foto: Vest-Agder Museum

Dette innlegget er også tilgjengelig på English.

Verified by MonsterInsights