Arbeidsplassen i Sandefjord tar form

Til tross for krevende forhold med både søle, gjørme og snø begynner byggeplassen vår i Sandefjord nå å ta form. Ikke minst takket være innsatsen fra lokale frivillige.

”Jeg kan ikke fullrose de frivilliges innsats,” sier byggeplassansvarlig Tore Forsberg. Det må lages eget fundament for arbeidsbrakke, materialer til grindbygg skal produseres, og i tillegg er det meningen at Gokstadskipets 64 skjold også skal lages i Sandefjord. Det samme skal bordgangene til selve skipet, før de etter planen skal transporteres med Gaia for sammenføyning på vikingskipsverftet i Tønsberg.

Tore forteller at vi også har svært god hjelp av Hans Dybdahl, som forhåndsskjærer bjelkene til grindbygget på sagverket sitt, og sies å fakturere med svært vennlig sinn. Stor takk til våre gode hjelpere i Sandefjord!

en_GBnb_NO

Dette innlegget er også tilgjengelig på English.

Verified by MonsterInsights