Mer penger på vei

Tønsberg kommune har nettopp fordelt årets støtte til lag og foreninger innen idrett og kulturliv. Også i år er Stiftelsen Oseberg Vikingarv tilgodesett med midler, denne gang kr. 15.000. I tillegg har Oseberg Båtlag, som er driftsansvarlig for Saga Oseberg, fått bevilget kr. 25.000. Vi takker våre folkevalgte på det hjerteligste.

Verified by MonsterInsights