Godkjent som mottager av gaveforsterkningsmidler

En skikkelig glad-nyhet: Oseberg Vikingarv er godkjent mottager av statlige gaveforsterkningsmidler. En stor del av æren går til stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H).

Ordningen med gaveforsterkningsmidler ble etablert av regjeringen i 2014 for å stimulere til private gaver til forskjellige former for kunst og kultur. I korte trekk går ordningen ut på at hvis en virksomhet mottar en gave på minimum kr. 100.000, så skyter staten inn ytterligere 25 prosent.

Andre kriterier er at mottager skal være enten et museum eller forvalte et kulturbygg åpent for allmennheten, og ha minst én ansatt,

”Dette er kriterier vi har hatt problemer med å oppfylle. Vi bygger som kjent skip og formidler rundt dem”, sier styreleder Einar Chr. Erlingsen.

”På den annen side: et vikingskip under bygging eller på sjøen er en bedre arena for å formidle vikinghistorien enn et statisk bygg på land. Vi er etter hvert blitt en betydelig aktør på dette området, i øyeblikket med 8 ansatte og virksomheter i Tønsberg, Sandefjord og Horten.”

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle fra Vestfold tok saken opp med Kulturdepartementet, og kunne nylig fortelle at Oseberg Vikingarv nå er godkjent mottager av gaveforsterkningsmidler. Og i går fikk vi beskjed om at kr. 250.000 i slike midler er på vei inn på kontoen vår.

”Vi er Lene og alle andre pådrivere evig takknemlige for å ha bidratt til å åpne denne viktige kilden til finansiering”, sier Erlingsen.

Dette innlegget er også tilgjengelig på %s.

Verified by MonsterInsights