Vikingtiden lever i Ukraina

Blant våre internasjonale kontakter er også tradisjonsbåtmiljøet i Ivano-Frankisk, som har sendt oss denne filmen: 

Filmen viser bygging og utprøving av en tradisjonell slavisk elvebåt. Samme båtbyggere ønsker å bygge også et vikingskip, ”Harald Sigurdson” – i Norge bedre kjent som Harald Hardråde. Han hadde sterke bånd til Kiev og Ukraina, hvor han søkte tilflukt etter slaget ved Stiklestad, og hvor han etter hvert også hentet sin dronning Ellisiv.

Ukraina er hardt rammet av pandemien, ikke minst økonomisk. Det er også merkbart for båtbyggerne i Ivano-Frankisk, som baserer sin virksomhet på dugnad, inntekter fra bruk av båtene, og ikke minst: innsamlede midler. Ambisjonene er det ingenting å utsette på: Når ”Harald Sigurdson” er ferdig skal skipet til Tønsberg og delta på Vikingfestivalen!

Dette innlegget er også tilgjengelig på %s.

Verified by MonsterInsights