Hvem var Gokstadhøvdingen?

Nyere undersøkelser (2007) av skjelettrestene fra Gokstad har gitt mange nye opplysninger. Gokstadhøvdingen har etter alt å dømme vært en mann i 40-årene, usedvanlig stor og grovbygget (minst 180 cm). Han led dessuten av den sjeldne sykdommen akromegali. Den gjør at kroppens ekstremiteter vokser unormalt. Mannen har etter alt å dømme hatt stort hode med store ører og nese, fremskutt hake og digre hender og føtter. Han må ha vært et skremmende syn på slagmarken, men falt like fullt i kamp. Det ser man av de mange hugg- og stikkskadene på skjelettet.

Tradisjonelt har Gokstad-høvdingen vært tolket som Olav Geirstadalv, en lokal småkonge og halvbror til Halvdan Svarte – og dermed onkel til Harald Hårfagre. I dag er fasiten at vi rett og slett ikke vet.

Dette innlegget er også tilgjengelig på %s.

Verified by MonsterInsights