Handelsplass ved Gokstadhaugen

Ved Heimdal, omtrent 400 meter fra Gokstadhaugen ble det i årene 2011 – 2012 gravet fram en tidligere ukjent handelsplass. Den gang gikk sjøen helt opp til Heimdal.

Det ble funnet gateløp med utstukne tomter ned mot havnen. Arabiske mynter, vekter og andre handelsvarer vitner om utstrakte handelsforbindelser med andre deler av Europa og enda lenger. Vektlodd kan dateres temmelig nøyaktig, og viser at det har vært aktivitet her fra slutten av 700-tallet til år 900-tallet. Handelsplassen har altså vært her da Gokstad-høvdingen ble hauglagt.

Dette innlegget er også tilgjengelig på %s.

Verified by MonsterInsights