Nagler til Gokstadskipet

Her starter prosessen med å lage jern til de mange beslag og nagler som trenges til vår arkeologiske kopi av Gokstadskipet!

Av Einar Chr. Erlingsen

Rikelig tilgang på kull og jern var en forutsetning for den industrielle revolusjon, men allerede tusen år tidligere var de samme råvarene utslagsgivende for vikingenes avanserte skip. Dette er bakteppet for et forsøksprosjekt som nå er i gang i regi av Vikinger i Vestfold og Telemark (ViVT), og med Oseberg Vikingsarvs Gokstadkopi som mottager av jernet. Initiativtager og prosjektleder er mestersmed Jens-Erik Wielsgaard Langstrand, med Vestfold og Telemark fylkeskommune som hovedsponsor.

Hensikten med prosjektet er å etablere fungerende metoder for blestring, kullbrenning og etterbehandling av råjernet til smibart jern. 

”Det har naturligvis vært gjort forsøk på å lage jern på jernaldervis tidligere, med varierende resultater,” sier Jens-Erik. ”Men lite er dokumentert. Vi jobber derfor nå aktivt med å knytte en masterstudent til prosjektet.”

Allerede i gang

To innledende trinn i prosessen ble gjennomført sist høst med god bistand fra Guvihaug Vikinglag på Notodden. Medlemmene har mye erfaring med brenning av trekull og tjære, og har nylig startet et prosjekt med kompetanseheving for smeder. På forhånd var det samlet inn en god del myrmalm og brenne. Under første samling i september ble myrmalmen røstet i røsteovn, og er dermed klar for neste trinn: Å omskapes til jern.

Under samlingen i november ble det produsert nærmere 12 kubikkmeter trekull i kullgrop. 

”Vi anser begge delprosjekter som vellykket,” kommenterer Jens-Erik. ”Det var god gjennombrenning av veden i hele kullgropa. Resultatet var ca. 12 kbm. førsteklasses trekull.” Inntil det skal brukes vil trekullet bli lagret i gropa, slik man antar at også vikingene gjorde.

Åpent tilgjengelig prosess

Neste trinn blir spennende: Da skal den røstede myrmalmen omskapes til jern i en blestringsovn, og deretter hamres ut til skipsnagler for det nye Gokstadskipet. Det er det vår egen smed Kristoffer Holmvik som får hovedjobben med.

Foreløpig er verken tid eller sted avgjort, men det kommer til å skje i løpet av våren. Enten ved vår byggeplass i Sandefjord, eller på stranden ved Midgard Vikingsenter. Uansett hvor, dette kommer til å bli spektakulært. Og publikum er naturligvis velkommen.

Fra myr til malm

Dette er en urgammel prosess som har vært praktisert i Norge i godt over to tusen år. Jernet som ble produsert ble eksportert til Nord-Europa i store kvanta, ikke minst i romersk jernalder.

Mer informasjon: https://www.facebook.com/groups/1917746938398572

Fra produksjonen av trekull i Telemark i november. Det ble brent trekull i grop, i motsetning til flatmarksmile. Resultatet ble ca. 12 kubikkmeter førsteklasses trekull. (Foto: Kjetil Øybakken).
Fra produksjonen av trekull i Telemark i november. Det ble brent trekull i grop, i motsetning til flatmarksmile. Resultatet ble ca. 12 kubikkmeter førsteklasses trekull. (Foto: Kjetil Øybakken).
en_GBnb_NO

Dette innlegget er også tilgjengelig på English.

Verified by MonsterInsights