Saga Osebergs “far” er død

Bernt Hjalmar Christensen døde den 16. juni, vel 82 år gammel. Uten Bernt hadde det ikke vært noe Saga Oseberg.

Bernt var på mange måter både en svermer og en drømmer, men av det slaget som også har evnen til å omgjøre sine drømmer til realiteter. Han var en kirkens mann, opptatt av at kirken skulle være til stede der folket er. Følgelig sørget han for å etablere en rekke bryggekapeller langs kysten, med Tønsberg etter hva vi kjenner til som det første. Også ved restaureringen av Maria-kapellet på byens gamle kirkegård var Bernt en viktig drivkraft.

Andre sider av hans kirkelige gjerninger overlater vi til andre å beskrive. For oss var det viktig at Bernt også var en mann med stor kjærlighet til sin by og dens lange historie, kanskje med et spesielt fokus på den maritime delen. Det var nok denne interessen som fikk ham til å be om ”haik” med Gokstad-kopien Gaia en gang den skulle returnere fra et Tønsberg-besøk til sin hjemmehavn Sandefjord.

Underveis begynte Bernt å fundere: Når Sandefjord hadde sitt Gokstadskip, hvorfor i all verden hadde ikke Tønsberg det mest berømte av alle vikingskip Oseberg, et kjent symbol over hele verden?

Som tenkt, så handlet. Bernt fikk andre til å tenne på ideen, og i 2005 ble det etablert en stiftelse og et styre under Gisle Bjørnstads ledelse. Og ettersom Bernt (han likte ikke at vi brukte Hjalmar i det daglige) var en likandes mann med et stort nettverk, greide han også å sikre den første millionen til prosjektet. Den gikk til å betale oppmåling av originalskipet, tegninger og bygging av modell. Dermed var vi i gang!

Veien videre skulle vise seg å bli både lang og ikke uten utfordringer. Men Bernt mistet aldri troen på at vi skulle lykkes, og bidro til at vi andre ikke gjorde det heller. Han var alltid positiv, alltid optimist. En stor bypatriot er gått bort med Bernt Hjalmar Christensen, en av de slaget som vi gjerne skulle hatt mange flere av. Vi lyser fred over hans minne.

For styret i Stiftelsen Oseberg Vikingarv
Einar Chr. Erlingsen (leder)
Knut Børge Knutsen (nestleder)

Verified by MonsterInsights