Finn Otto til minne

Like før påske fikk vi den usigelig triste meldingen om at Finn Otto Moskvil dessverre hadde tapt kampen mot sykdommen. Vi møttes på Vikingodden bare noen uker i forvei. Det skulle vise seg å bli siste gang. Da var Finn Otto i godt humør og tilsynelatende god form og ville gjerne være med når kjøl-eika til nytt Gokstadskip skulle hugges. Det lot seg dessverre ikke gjøre, grunnet korona-restriksjonene.

Finn Otto Moskvil var den typen person som gjør mye, men som gjør lite av seg. Man behøvde sjelden å be ham om å utføre en oppgave; den så han selv – og fulgte opp. Han var et praktisk multitalent med store kunnskaper om mye, og trofast deltager på våre dugnader. Han etterså fortøyninger og øste skip og var i det hele tatt en mann det vil bli svært vanskelig å erstatte i våre rekker. Legg så til at Finn Otto var en typisk lagspiller, velsignet med utpreget godt humør og et glimt i øyet. Han hadde et vennlig ord til alle.

Derfor er savnet og sorgen stor blant oss osebergere. Men heldigvis  har vi også de gode minnene, de kommer til å inngå som viktige innslag i Vestfolds nye vikinghistorie. Uten Finn Otto og andre lagspillere som ham hadde vi aldri oppnådd de resultatene som i dag kan ses på Vikingodden. Send en takknemlig tanke til Finn Otto neste gang dere går forbi der.

I dag går våre tanker imidlertid til hans Astrid og øvrige familie. Vit at vi er mange som tenker på dere og deler sorgen.

På vegne av styret i Oseberg Vikingarv
Einar Chr. Erlingsen
Knut Børge Knutsen

Bildet: Blant Finn Otto Moskvils mange oppgaver var også å ivareta de ikoniske stevnprydene fra Saga Oseberg, et verv han skjøttet med stolthet.

Verified by MonsterInsights