Saga Gokstad i ferd med å finne formen

Når vi snart går i gang med en rekonstruksjon også av Gokstadskipet, så er det på basis av målinger, beregninger, modell og tegninger utført av skipsrekonstruktør Vibeke Bischoff ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

GOKSTAD-MODELL: Skalamodellen av Gokstadskipet vokser fram i Vikingeskibsmuseet i Roskilde. (Foto: Vibeke Bischoff).

Det var for øvrig Vibeke som også laget grunnlaget for vår rekonstruksjon Saga Oseberg, og som rett før jul tok sin doktorgrad nettopp på Osebergskipet.

Vibeke forteller at hun nå er kommet til Gokstadskipets 10. bordgang, den såkalte meginhuferen – der hvor bunnspantene ender og betene begynner. Under arbeidet oppdaget hun at nær sagt samtlige beter på originalskipet var skåret over, og at tilsvarende også gjelder spantene.

Dermed oppsto det tvil om hvorvidt skipets nåværende bredde er identisk med den opprinnelige. Spørsmålet ble løst ved å gå til en tegning av gravkammeret fra 1931, og sammenligne med tilsvarende tegning fra 1890 samt gravkammerets nåværende bredde. De stemte overens og tilsvarer dermed kammerets opprinnelige bredde. Det hele ble skalert i skala 1 : 10 og sammenlignet med scanningene av skipet slik det ser ut i dag.

  • Det passet perfekt, sier en glad Vibeke Bischoff, som dermed føler seg trygg på at hun legger opp til opprinnelig bredde når hun nå fullfører modellbygging og tegninger.
  • Så snart jeg har montert også betene burde jeg kunne få fram kjøl- og stevnkurve, avslutter hun.

Fremstillingen av tegninger og modell er gjort mulig med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB.

en_GBnb_NO
Verified by MonsterInsights