Nå bygger vi Gokstadskipet

Nå skal Oseberg Vikingarv bygge en arkeologisk kopi også av Gokstadskipet. Det skjer gjennom et unikt samarbeid mellom Sandefjord og Tønsberg.

Gokstadskipet på lager i Oslo før Vikingskipshuset ble bygget

Med arkeologisk kopi menes at man tar utgangspunkt i alt tilgjengelig funnmateriale fra originalen, skanner, måler, tolker (der det er rom for tvil) og konsulterer erfaringer fra tidligere vikingskipsbygg.

For Gokstad er dette spesielt viktig, ettersom store deler av de øverste bordgangene var i så dårlig forfatning at det aldri ble montert på skipet slik det fremstår på Vikingskipshuset i dag. Skanningen er gjennomført i samarbeid med Kulturhistorisk Museum. Vi har også konsultert både dansk og norsk ekspertise. Det gjelder ikke minst våre venner ved Vikingskibsmuseet i Roskilde, hvor skipsrekonstruktør Vibeke Bischoff er i gang med å bygge en modell i skala 1 : 10, foruten arbeidstegninger.

Byggeleder for nytt Gokstadskip er Jan Vogt Knutsen, som hadde samme rolle da vi bygde kopien av Klåstadskipet.

Bare ved å bygge en arkeologisk kopi kan vi avlure Gokstadskipet dets hemmeligheter, og dem er det fortsatt mange av. Det gjelder bla. sjødyktighet, seilegenskaper, fart osv., men også utforming av stevnene. Disse var nemlig ikke bevart.

Fakta om Gokstad

 Utgravd: 1880
Utstilt: Vikingskipshuset, Oslo
Funnsted: Gården Gokstad i Sandefjord
Bygget: ca. 890 e.Kr.
Hauglagt: ca. 900 e.Kr.
Lengde: 23,8 meter
Bredde: 5,2 meter
Mannskap: Plass til ca. 60
Antall årer: 32
Toppfart under seil: 12 knop ++

Verified by MonsterInsights