Eiketrær ønskes

Har du en eik eller eikegrener til oss? Klåstadskipet har passert en viktig milepæl og trenger flere emner til spant og knær. 
Godt begynt: Byggeleder Jan Vogt Knutsen (til venstre) og båtbygger Egil Sagerøy er svært fornøyde med at den 15 meter lange ”meginhufren” er ferdig tilpasset og snart vil bli permanent festet. Den markerer at Klåstadskipet er tilnærmet halvferdig. (Foto: Einar Chr. Erlingsen)
Godt begynt: Byggeleder Jan Vogt Knutsen (til venstre) og båtbygger Egil Sagerøy er svært fornøyde med at den 15 meter lange ”meginhufren” er ferdig tilpasset og snart vil bli permanent festet. Den markerer at Klåstadskipet er tilnærmet halvferdig. (Foto: Einar Chr. Erlingsen)

 

Med syvende bordgang, den 15 meter lange ”meginhufren” og de nederste 13 spantene mer eller mindre tilpasset og på plass i slutten av februar  starter jakten på passende emner til neste omgang med spant og knær.
”Vi hører gjerne fra folk som måtte ha en eik eller flere som de mener kan egne seg”, sier byggeleder Jan Vogt Knutsen. Skipsbyggerne ønsker helst trær fra Vestfold og nedre Telemark, slik at transporten ikke blir for lang. Ekstra god hjelp er det dersom man først tar et par bilder av trærne og sender oss for en forhåndsvurdering.
Tømrer og trehåndverker Tore Forsberg er kontaktperson og kan nås både på mobil 918 39569 og epost: tore_forsberg@hotmail.com
”Vi mangler rundt 40 emner til knær og spant”, sier Forsberg. ”Som regel er det bare en liten del av et eiketre som egner seg til vårt formål. Derfor setter vi stor pris på om folk tar kontakt også når det gjelder eiketrær de selv skal felle.”

Halvferdig skip

Med ”meginhufr” og nederste spanterekke på plass er Klåstadskipet omtrent halvferdig. Byggeleder Jan Vogt Knutsen og styremedlem Lars Bill har laget en detaljert fremdriftsplan for det resterende arbeidet. I henhold til denne er det en realistisk mulighet å sjøsette skipet i september 2018.
”Det forutsetter naturligvis at vi greier å holde den gode fremdriften, og ikke minst: at vi klarer å skaffe gjenstående midler fram til fullfinansiering”, sier styreleder Einar Chr. Erlingsen og anslår at det gjenstår å skaffe til veie rundt 3 millioner kroner.

Dette innlegget er også tilgjengelig på %s.

Verified by MonsterInsights