Vikingodden – tilbakemeldinger

Arbeidet på Vikingodden blir lagt merke til langt ut over Norges grenser. Her er et knippe tilbakemeldinger fra fagfolk og filmskapere som har vært på besøk:

Jeremy Freeston – TV-produsent for serien VIKING DEAD:

FANTASTISK ATTRAKSJON: – Selv ikke det berømte Vikingeskibsmuseet i Roskilde har en slik åpen og tilgjengelig attraksjon, påpeker TV-produsent Jeremy Freeston som har laget flere dokumentarer om vikinger og vikingtid. Han mener Vikingodden i Tønsberg har potensiale til å bli en kjempestor turistattraksjon. Foto: Dragonhead Production
FANTASTISK ATTRAKSJON: – Selv ikke det berømte Vikingeskibsmuseet i Roskilde har en slik åpen og tilgjengelig attraksjon, påpeker TV-produsent Jeremy Freeston som har laget flere dokumentarer om vikinger og vikingtid. Han mener Vikingodden i Tønsberg har potensiale til å bli en kjempestor turistattraksjon. Foto: Dragonhead Production

I just wanted to say a big thank you to yourself, Einar and everybody involved with Saga Oseberg for all your help in the recent filming for our documentary series VIKING DEAD.

As you know, it’s the second time I have been to Tonsberg to film documentaries about the Oseberg – and I’m pleased to say that the episode will be broadcast in the UK (UKTV Yesterday Channel) Scandinavia (ViaSat) and around the world next year, 2018.

Let me say that in my opinion the quayside setting for Saga Oseberg’s ship reconstruction in Tonsberg is an extremely attractive environment for film makers and for people involved in the history and heritage of ship building and the Viking period in Norway. To me it is a unique asset to the City of Tonsberg, for even the famous Vikingeskibsmuseet at Roskilde in Denmark does not have such an open and accessible heritage attraction. While we filmed this year (and also I remember back on my first fiming trip in 2010) tourists, locals, children and enthusiasts of all ages were able to enjoy the location, observing the painstaking building of the ships, learning about the techniques and skills that are required – and all the time being immersed in Scandinavian heritage and history.

During the filming of the VIKING DEAD series through 2017 we have researched and filmed at locations in Norway, Denmark, Sweden, Estonia and all over the UK – and I can honestly say that the waterfront attraction created by yourself, Einar and everybody at Saga Oseberg is in a class of its own and in my view it would be to the detriment the City of Tonsberg if it were not allowed to continue, develop and flourish. It would be, in my opinon, an extremely retrograde step to hide away at some less accessible location the fantastic craftsmanship and endeavours of the Viking ship builders. Where else in the world can you see this kind of work, openly accessible?

I understand that the replica of the Klastad ship is to be launched next year – and that a replica of the world famous Gokstad ship is being planned – both of these are potential MAJOR events in terms of the international heritage and tourism industry – and if marketed NOW would prove an extremely powerful draw as part of the Scandinavian and Viking heritage attraction of Tonsberg and Norway in a wider sense. I know this because I have recently visited a significant number of Scandinavian and Viking heritage attractions and heritage locations!  From a personal point of view I can’t wait to see next year’s plans come to fruition in Tonsberg.

If there is anything I can do to assist in terms of the promotion of Tonsberg and the Viking ship reconstructions, I am more than happy to do so. As I’ve said, our series reaches a large audience (it is currently broadcast in 92 countries!) so your work will receive due exposure next year when VIKING DEAD premieres.

It was a pleasure to work with you, Einar and all the crew at Tonsberg. All the best for your current and future endeavours!

Yours,
Jeremy Freeston
Series Producer VIKING DEAD [6x1hr documentary series, airing Spring 2018]
Dragonshead Productions Ltd

 

Tim Sutherland – arkeolog og programleder VIKING DEAD:

INDERLIG IMPONERT: Arkeolog og programleder i serien «Dead Viking», Tim Sutherland er full av lovord etter å ha opplevd vikingmiljøets engasjement, innsikt og historieformidling i vannkanten i Tønsberg. Her intervjuer han høvedsmann Ole Harald Flåten (til høyre) om bord i Saga Oseberg. Foto: Dragonhead Production
INDERLIG IMPONERT: Arkeolog og programleder i serien «Dead Viking», Tim Sutherland er full av lovord etter å ha opplevd vikingmiljøets engasjement, innsikt og historieformidling i vannkanten i Tønsberg. Her intervjuer han høvedsmann Ole Harald Flåten (til høyre) om bord i Saga Oseberg. Foto: Dragonhead Production

I feel that your efforts at Tonsberg should be high applauded as it is a remarkable and a very important historical site. To have the Saga Oseberg ship and the construction yard in its present location must be a valuable resource for the local community and I only wish that we had similar like-mind individuals and organisations with such commitment here at York as we also highly value our Viking heritage. Surely it must bring in large numbers of visitors to the local community, especially those, like us, who want to marvel at the work being undertaken there. I feel it is one of the most important archaeological reconstruction sites in Norway as it adds to the history and atmosphere of such an iconic collection of archaeological evidence. It would surely be detrimental to the local economy and infrastructure if it were to be moved elsewhere. Personally, I  really valued my all too short stay in Tonsberg and will cherish the memories of the place and the people, who work there, for the rest of my life. I cannot over estimate how important I feel your work at the site is to people, like myself, who value and wish to learn more about this fascinating period of Norwegian culture.

I wish you all the best in the future and only hope that one day I will return to see how it is all progressing.

Tim Sutherland
Visiting Lecturer, Battlefield Archaeology and Conflict Archaeology
Department of Archaeology
University of York

 

Television Producer Audra Epstein/Travel Channel:

I had the enormous pleasure of learning about Viking history and sailing on the Saga Oseberg off the shores of Tønsberg to promote cultural awareness for the Travel Channel in the U.S.. How better to understand Viking culture than to experience it. The Saga Oseberg is a national historical treasure that should be easily accessible and at the forefront of tourism for eternity.

 

Fiskeriminister Per Sandberg:

”Dersom dere greier å få til at dette området blir regulert, skal vi bidra økonomisk fra sentralt hold. Det dere gjør her er nemlig viktig i nasjonal og internasjonal målestokk.” (Tønsbergs Blad, 11.09.2017)

 

Investor Asbjørn Abrahamsen:

”De promoterer Tønsberg by på en god måte i verdenssammenheng…Vi må ha et vikingskip i Norges eldste by, det er blitt en internasjonal attraksjon, en merkevare for Tønsberg.” (Tønsbergs Blad, 18.09.2017)

 

Sigmund Kydland, ansvarlig redaktør, Tønsbergs Blad:

”Virksomheten på Lindahlplan – ”Vikingodden” som mange kaller stedet, og driften av ”Saga Oseberg” har på få år bygd seg opp til en av Tønsbergs aller største turistattraksjoner. Med byens historie som bakgrunn, er en slik attraksjon svært viktig, og ganske sikkert den som har størst potensial i framtida. Den spiller også en vesentlig rolle når det gjelder å gi barn og unge innsikt i historien.”

 

Per-Eivind Johansen, styreleder VisitVestfold og tidligere fylkesordfører:

”Vikingodden har blitt et fyrtårn i Vestfolds reiselivssatsing. Når vi har besøk av journalister, turoperatører og andre reiselivsaktører, er Vikingodden på ”Topp Ti-lista” over steder vi vil vise fram. Og det er like vellykket hver gang!”

 

Tidligere fylkesordfører Anne Rygh Pedersen:

”Jeg hadde gleden av å bidra til vikingsatsingen i Vestfold da jeg var fylkesordfører. Nå ser jeg fra kontorvinduet mitt det engasjementet og det store antall besøkende som båtbyggerne på Vikingodden trekker. Dette er nettopp den type positiv aktivitet som er med på å gjøre vikingarven og historien vår levende og interessant for nålevende  og kommende generasjoner.”

 

Daglig leder i Tønsberg Næringsforening, Heidi Skjeggerød:

”Det at vi har Vikingodden liggende der den nå er gir en unik mulighet for formidling av vår historie. Her kan alle som ønsker se profesjonelle båtbyggere synliggjøre vår stolte arv. Det er viktig at de får beholde sin plass – de har gjort seg fortjent til den. Det ville være leit om de ikke fikk dette området regulert til fremtidig vikingvirksomhet – vi er alle stolte av det de får til.”

 

Dr. Benno van Tilburg, cultural heritage specialist/The Nederlands Cultural Heritage Agency:

”Arbeidet som utføres av Oseberg Vikingarv er av stor verdi. Ikke bare ved at man gjenskaper vikinghistorien gjennom å bygge kopier av skip, men enda mer ved at man bruker historiefortellingen som verktøy for å bringe lokalbefolkningen og mennesker fra andre steder i kontakt med en felles fortid. Stiftelsens arbeid representerer etter min mening rett og slett gull for Tønsbergs bystyre. Sammen har dere muligheten til å utvikle Tønsberg til et viktig og autentisk europeisk vikingområde.”

 

Professor Dr. Ufuk Kocabas, University of Istanbul:*

”Jeg er dypt imponert over hva Stiftelsen har oppnådd i Tønsberg. Jeg har arbeidet innen marin arkeologi og ivaretagelse av kulturarv gjennom mange år, og mener at deres organisasjon er blant de aller beste på området…..Jeg håper at samfunnet både lokalt og nasjonalt virkelig forstår hvilke verdier dere tilfører Tønsberg….Deres aktiviteter har et stort potensiale til å gjøre Tønsberg internasjonalt kjent, og til å skape en eksklusiv turistdestinasjon i løpet av den nærmeste fremtiden.”

* Professor Kocabas leder verdens største marine arkeologiske undersøkelser i Istanbul, med omkring 1000 utgravere i det som var byens opprinnelige havn.

 

Verified by MonsterInsights