Kontakt oss

Henvendelser til Stiftelsen Oseberg Vikingarv (Tidl: Stiftelsen Nytt Osebergskip) kan skje ved å fylle ut skjema under,  ringe et av arbeidsutvalgets medlemmer, eller ved skriftlig henvendelse til:

Stiftelsen Oseberg Vikingarv
Postboks 217
3101 Tønsberg

Epost: einar(at)fmedia.no

Einar Chr. Erlingsen – tlf. 934 01974

Knut Børge Knutsen – tlf. 922 99700

Ønsker du å benytte Saga Oseberg kan du lese mer her

Kontaktskjema