Seil fra Osebergfunnet? Hentet fra boka «Osebergfunnet, bind 4»

Return to article.